Vyrobeno
200 FVE s instalovaným výkonem
celkové snížení emisí CO2 o 500 t

ONLINE DATA FVE / STŘEŠNÍ INSTALACE

Interaktivní filtr pro nastavení zobrazení dat z fotovoltaických panelů instalovaných na střechách
Mapa
Počet instalací
Denní výroba
Aktuální výkon
Instalovaný výkon
Celková výroba FVE
od zprovoznění
STROMŮ NA ABSORPCI CO2
při výrobě v hnědouhelné elektrárně
Strom
ÚSPORA UHLÍ
oproti výrobě v hnědouhelné elektárně